• Viimeisimmät

  • Aihealueet

  • Arkisto

Pelkkä monistamoko? – ei suinkaan

Kirjoittaja: Heikki Makkonen, Erisoft Oy


Onko kirjapaino pelkkä monistamo?

Onko kirjapainon tehtävä olla vain painokoneen pyörittäjä ja monistamo?
Kuinka kirjapaino voisi tuottaa asiakkaalle suurempaa hyötyä?
Pelkkien peruspalveluitten varassa toimivat kirjapainot ovat jatkuvan hintakilpailun puristuksessa.

Kuinka tilannetta voisi parantaa?

Tässä minun neuvoni:
– Keskity tiettyyn kohderyhmään ja sen pääongelmien ratkaisuun
– Tuotteista ja standardoi tuotteesi ja palvelusi : luo tarjonnastasi (tuotteet/palvelut)
selvästi muista erottuva kokonaisuus.
Tehtävä ei ole aivan helppo, mutta ei mahdotonkaan.

Esimerkki tuotteistamisesta

Jotta edellä kirjoittamani ei jäisi pelkäksi teoriahöpinäksi, esitän seuraavassa esimerkin todellisesta tapauksesta:
Eräs kirjapaino – todellakin kirjapaino – on erikoistunut ”yksityisten kirjoittajien julkaisu-tarpeisiin” (En tiedä, kuinka tuo kirjapaino on itse määritellyt kohderyhmänsä, joten kuvaan sen omalla tavallani). Lisäksi kirjapaino palvelee pieniä kustantamoja.
Kutsun tätä kirjapainoa jatkossa nimellä ”KirjaX”.
Tunnen tämän yrityksen, koska olen itse käyttänyt sen palvelua kirjani tuottamisessa.

KirjaX on selvästi paneutunut syvällisesti tavallisen kirjoittajan ongelmiin ja kehittänyt niihin ratkaisunsa, joista koostuu loistava PALVELU.
Kirjoittamishalua löytyy paljon useammalta henkilöltä, kuin julkaisuja lopulta syntyy, koska kirjan tekemisen kynnys on perinteisesti ollut liian korkea.
Seuraavassa muutamia kynnyksiä, ja kuinka KirjaX on ne poistanut:

Kynnys-1:
Kenen tahansa kirjoittajan teos ei läpäise kustantajan seulaa, eikä uskallus edes riitä mennä tarjoamaan käsikirjoitusta kustantajalle.
Ratkaisu:
Kirjoittajan ei tarvitse anoa yhdeltäkään kustantajalta kirjan kustantamista. Hän voi tuottaa sisällön, painattaa ja myydä teostaan, niin kuin itse haluaa (palataan tähän jatkossa tarkemmin).

Kynnys-2:
Kirjan tekeminen on liian kallista ja riskialtista.
Jos kirjoittaja haluaa tehdä itse suunnittelun ja taiton, hänen pitää hankkia ammattilais-työkalut ja osata käyttää niitä. Jos hänellä ei ole sellaisia, hän joutuu teettämään mainitut tehtävät painotalossa tai muualla, jolloin kustannuksia syntyy heti alussa satoja euroja tai enemmän.
Kirjasta täytyy tilata kerralla niin suuri painos, että kappalehinta jää riittävän pieneksi, jolloin taas kirjoittaja kaivaa kukkarostaan suuren summan, eikä kirjaa ole myyty vielä yhtään kappaletta. Ja kirjailijaa hirvittää!
Näin ollen teos jää hyvin usein tekemättä ja painotalolta työ saamatta.
Ratkaisu:
KirjaXin palvelussa on seuraavia elementtejä:
– Kirjan taiton (sekä kannen) voi laatia esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmalla.
Teos lähetetään KirjaXille käyttäen tätä varten suunniteltua ilmaista ohjelmaa joka muuntaa aineiston painokelpoiseksi tiedostoksi ja lähettää sen painotaloon.
Ohjelma suorittaa samalla tarkistukset ja näyttää asiakkaalle PDF-vedoksen , jolloin saavutetaan molemminpuolinen kustannushyöty.
– Kirjoittajan ei tarvitse maksaa mitään kuluja saadakseen teoksensa painovalmiiksi, eikä painotalokaan ole tehnyt vielä mitään työtä teoksen hyväksi (ei tarjouslaskentaa, vedostusta eikä aineiston käsittelyä).

Kynnys-3:
”Minulla on idea/aihe, mutta en osaa tehdä kirjaa”.
Ratkaisu:
KirjaXilla on tarjolla monentasoisia palvelupaketteja. Jos kirjoittaja haluaa ja pystyy tekemään taiton ja suunnittelun itse, hän pääsee halvimmalla. Halvin palvelutaso on ilmainen! Itsesuunnittelijoita varten KirjaXin nettisivuilta löytyy ohjeet lähes kaikkiin kirjan tekemiseen liittyviin ongelmiin.
Palvelutasoja löytyy ilmaisesta alkaen pari tuhatta euroa maksaviin. Teoksen aineiston voi toimittaa myös sähköpostilla, tietovälineellä tai vaikkapa paperikasana, ihan miten kukin haluaa.

Kynnys-4:
”Minä en osaa myydä kirjaani”.
Ratkaisu:
Kirjoittaja voi antaa teoksensa KirjaXin myytäväksi. KirjaXilla on oma verkkokirjakauppa ja se välittää kirjat tunnetuimpiin verkkokirjakauppoihin ja toimittaa niitä myös tavallisille kirjakaupoille.
Kirjailija näkee nettisivuilla olevasta laskurista, mikä on hänen myyntipalkkionsa ja kirjailijatililtään kertyneet palkkiot. Tämä palvelu maksaa noin 100 euroa. Jos hän ei halua tilata kirjaa itselleen myytäväksi, ovat kaikki kulut siinä! Eikä muuta, kuin odottelemaan myyntipalkkioita.
Mikäli kirjoittaja haluaa myydä kirjaansa itse, KirjaXin www-sivuilla on ohjeita, kuinka kirjasta saadaan mahdollisimman myyvä ja kuinka sitä kannattaa myydä.
KirjaXilta voi tilata myös kirjan myynnissä tarvittavaa materiaalia: esitteen, nimikortteja ja kirjanmerkkejä. KirjaXin kautta kirjailija voi laatia ilmaiseksi omat www-sivunsa ja esitellä ja myydä/markkinoida kirjaansa sitä kautta.

Lopputulos
Näin KirjaX on poistanut suurimmat kynnykset, jotta tavallinen kirjoittaja voi toteuttaa ideansa.
KirjaX ei ole pelkkä monistaja, vaan se saa rahaa eri tavoin:
– tekemällä ”kustannustyötä” niille, jotka sitä haluavat
– kirjojen painamisesta kirjailijalle
– kirjojen myynnistä
– oheistuotteista (esitteet, käyntikortit, kirjanmerkit)

Huomioitavaa ilmaispalveluista

Kirjapainon ei pidä houkutella asiakkaita harkitsemattomilla kustannuksia aiheuttavilla ilmaispalveluilla ja lisäeduilla. Se on samaa, kuin jakaisi seteleitä. Ilmaisetujen pitää olla strategisia ja niitten on tuettava varsinaista businesta.
Myös KirjaX tarjoaa kirjoittajille ilmaisia palveluja, mutta ne ovat tarkkaan harkittuja ja niillä on tietty tarkoitus: ne madaltavat kirjoittamiskynnystä ja auttavat kirjoittajaa myymään kirjojaan, mikä on myös KirjaXin etu: lisää tilauksia ja liikevaihtoa.