• Viimeisimmät

  • Aihealueet

  • Arkisto

Painaminen on Pisnestä!

Painaminen on Pisnestä!

Lamako lienee tehnyt sen, että yhä useammat graafisen alan yritykset ovat oivaltaneet, että painaminen onkin pisnestä, eikä pelkkää tuotantoa; on alettu markkinoida ja muuttaa yrityksen ilmettä. Varmaankin johto miettii entistä enemmän myös yrityksen strategiaa ja olemassaolon tarkoitusta.

Vuodesta 1994 graafista alaa seuranneena olen pannut merkille, että kehittämisen on yleensä ollut tuotantolähtöistä: on hankitttu aina uusia koneita tehokkuus-
näkökohdat päätöksenteon lähtökohtina.
Tällaisessa investointikierteessä ei koskaan päästä maaliin, koska laitteet kehittyvät koko ajan. Kun on investoitu uusimpaan tekniikkaan, on kilpailija pian ajanut ohi. Kehittäminen ei siis ole tullut talon sisältä vaan ulkoa, jolloin kilpailija on voinut hankkia samat ja vielä paremmat koneet.

Laiteinvestoinnit ovat toki tarpeellisia, koska ne mahdollistavat uusien ratkaisujen tarjoamisen asiakkaille. Pelkkä tuotantonäkökulma ei kuitenkaan ole paras peruste investoinnille. Yrityksen pitää ensin tiedostaa omat vahvuutensa, päättää ketkä ovat sen asiakkaita ja mitkä ovat asiakkaitten tarpeet.  Yrityksen pitää tuottaa sellaista hyötyä kohderyhmälleen, ettei sen tarvitse luovuttaa elintärkeää voitto-osuuttaan ankarassa kilpailussa.
Se on miettimisen paikka jokaisessa graafisen alan yrityksessä!

Pieni yritys – suuri yritys

Markkinointi, strategiat ja liiketoiminnan kehittäminen koskevat yhtä lailla pientä painotaloa. Suurella yrityksellä on voimavaroja suurisuuntaisempiin kehityshankkeisiin, mutta se ei tarkoita, etteikö pienellä yrityksellä olisi mahdollisuuksia löytää oma lokeronsa ja pärjätä hyvin markkinoilla.